Veilig SportKlimaat

Algemene gedragsregels

Saturnus is de club waar we trots op zijn en willen blijven. We doen er alles aan om binnen en buiten de vereniging deze trots uit te dragen.

Als er problemen of onenigheden zijn maken we die bespreekbaar. Lukt dit niet in een teambespreking met de coach, dan is het bestuur altijd bereid te bemiddelen.

Trainer/coach van een team geeft bij een overtreding (van welke aard dan ook) een waarschuwing. Bij herhaling zal, in overleg met het bestuur, een uitsluiting voor een of meer wedstrijden kunnen volgen.

Uw/jouw gedrag binnen en buiten het veld getuigt van besef van normen en waarden.

Respect vinden we belangrijk. Respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de scheidsrechter en voor het publiek. Iedere vorm van geweld (verbaal en/of fysiek) is voor ons onacceptabel.

Niemand kan en/of mag zich onttrekken aan dit reglement. Ieder lid van Saturnus’72 moet een ander kunnen/willen aanspreken op handhaving van dit reglement. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt.

U/jij maakt geen onaardige, discriminerende, denigrerende opmerkingen tegen medespelers, tegenstanders, scheidsrechters of publiek.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de goede sfeer, die iedereen belangrijk vindt.

7 bestuursleden zijn ervan overtuigd, dat naleving van deze regels door iedereen het verenigingsleven voor iedereen prettiger en plezieriger maakt.

2 zaken zijn belangrijk: iedereen moet achter deze regels staan en iedereen moet een ander aanspreken op ongewenst gedrag.

---------------------------------------------

Gedragsregels Seksuele Initimidatie