Privacyverklaring

In 2018 is vernieuwde wetgeving rondom privacy en bescherming van persoonsgegevens ingegaan, ook wel bekend als de AVG. Deze wetgeving stelt ook onze vereniging voor een aantal plichten en zaken die uitgevoerd moeten worden. Hieronder staat een korte opsomming. Hierbij willen we ook nog even de aandacht vestigen op het recht op bezwaar, waarmee je kan aangeven dat je een foto of video waar je herkenbaar opstaat verwijdert wil hebben van bijvoorbeeld onze website of social media kanalen.