Formulieren

Hiervoor moet je onderstaand aanmeldingsformulier invullen (ben je jonger dan 18 jaar, laat dan het inschrijfformulier door een van de ouders of verzorgers(sters) invullen).
Tevens moet je een recente pasfoto ( liefst digitaal ) aanleveren voor de digitale registratie op de door het NHV gebruikte digitale wedstrijdformulieren.
Deze digitale registratie wordt gebruikt om bij wedstrijden aan te tonen dat je ingeschreven bent bij het NHV en in welke leeftijdsgroep je ingedeeld bent.

Het inschrijfgeld is € 5,-. Dit dient overgemaakt te worden naar het rekeningnummer welk vermeld staat op de voorgaande pagina. De inschrijving is pas definitief, indien het inschrijfgeld en de verenigingscontributie voorgaand aan het eerste volledige kwartaal is ontvangen. Dit is tevens ter verificatie van het opgegeven bankrekeningnummer.

Afmeldingen moeten voor 1 juni van het lopende seizoen schriftelijk worden gedaan via onderstaand opzegformulier en dus niet bij een coach of begeleider.
Natuurlijk moet je als je gaat stoppen dit wel melden bij je coach en begeleider. Geef bij het afmelden ook even aan wat de reden is van je afmelding. De vereniging wil graag weten waarom leden vertrekken.
Opzeggen in het lopende jaar is niet mogelijk, behoudens bij overmacht. Bij eerder opzeggen is men verplicht de contributie te betalen van het lopende en het eerstvolgende kwartaal.

Via onderstaande link kan je het afmeldingsformulier downloaden.
LET OP: Mocht je naar een andere vereniging willen vertrekken of de overstap willen maken naar onze vereniging, dan moet je je een overschrijvingsformulier invullen en ondertekenen. Dit overschrijvingsformulier is bestemd voor het NHV en zal eerst moeten worden goedgekeurd voor dat een inschrijving bij de nieuwe vereniging kan plaatsvinden. De betrokken speler en verenigingen krijgen een bericht via de e-mail als de overschrijving is goedgekeurd.

Het verzoek hierbij is om dit ook per e-mail kenbaar te maken bij ons secretariaat ( info@saturnus72.nl ).


Inschrijfformulier
Uitschrijfformulier
Overschrijfformulier