Formulieren

Aanmelden:

Hiervoor moet je onderstaand aanmeldingsformulier invullen en via onderstaande knop inleveren. Ben je jonger dan 18 jaar, laat dan het inschrijfformulier door een van de ouders of verzorgers/verzorgsters invullen.
Tevens moet je een recente pasfoto (digitaal) aanleveren voor de digitale registratie op de door het NHV gebruikte digitale wedstrijdformulieren.
Deze digitale registratie wordt gebruikt om bij wedstrijden aan te tonen dat je ingeschreven bent bij het NHV en in welke leeftijdsgroep je ingedeeld bent.
Het inschrijfgeld is € 5,-. Dit dient overgemaakt te worden naar het rekeningnummer welk vermeld staat op het inschrijfformulier. De inschrijving is pas definitief, indien het inschrijfgeld en de verenigingscontributie voorgaand aan het eerste volledige kwartaal is ontvangen. Dit is tevens ter verificatie van het opgegeven bankrekeningnummer.

Inschrijfformulier

Contributie

Op dit moment geldt de volgende contributie:
Leeftijdscatagorie 4 t/m 6 jaar € 25,25
Leeftijdscatagorie 7 t/m 10 jaar € 36,00
Leeftijdscatagorie 11 t/m 14 jaar € 56,50
Leeftijdscatagorie 15 t/m 18 jaar € 60,50
Leeftijdscatagorie 19 jaar en ouder € 71,50

Uitschrijven:

Afmeldingen moeten voor 1 juni van het lopende seizoen schriftelijk worden gedaan via onderstaand opzegformulier en dus niet bij een coach of begeleider. Het opzegformulier graag inleveren via onderstaande knop.
Natuurlijk moet je als je gaat stoppen wel je coach en begeleider op de hoogte brengen. Geef bij het afmelden ook even aan wat de reden is van je afmelding.
De vereniging wil graag weten waarom leden vertrekken.
Opzeggen in het lopende jaar is niet mogelijk, behoudens bij overmacht.

Het verzoek hierbij is om dit ook per e-mail kenbaar te maken bij ons secretariaat: info@saturnus72.nl

Inschrijf- en uitschrijfformulieren volledig ingevuld en ondertekend, digitaal aanleveren bij onze ledenadministratie. Het email adres is: ledenadministratie@saturnus72.nl


Uitschrijfformulier